Jutlused, kõned, teemaesitlused

Meie noorteõhtutel esitavad põnevaid jutluseid, kõnesid ja teemasid inimesed erinevatest valdkondadest. Teemad on väga elulised, harivad ja praktilised, et paremini ühiskonnas toimida, usus kasvada, õppida Piiblit tundma jne.